Oszczędności sektora gospodarstw domowych według Systemu Rachunków Narodowych w Polsce w latach 1995 - 2001. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oszczędności sektora gospodarstw domowych według Systemu Rachunków Narodowych w Polsce w latach 1995 - 2001.

Abstrakt

W teorii ekonomii oszczędności odgrywają kluczową rolę, stanowią bowiem zasadniczy warunek umożliwiający akumulację kapitału. Celem artykułu jest przedstawienie jak w warunkach polskich kształtują się oszczędności sektora gospodarstw domowych zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w relacji do dochodów tego sektora.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem PG nr T.2, strony 53 - 62,
ISSN: 1644-499X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kordalska A.: Oszczędności sektora gospodarstw domowych według Systemu Rachunków Narodowych w Polsce w latach 1995 - 2001. // Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem. -Vol. T.2., (2003), s.53-62
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi