Otoczenie drogi źródłem zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Otoczenie drogi źródłem zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego

Abstrakt

Drzewa bezpośrednio przy krawędzi jezdni, a za drzewami skarpy rowów odwadniających, uniemożliwiają poruszanie się niechronionych użytkowników dróg poboczem. Brak zdefiniowanej w polskich warunkach technicznych strefy bezpieczeństwa drogi powoduje duże konflikty z organizacjami ekologicznymi przy próbie usunięcia drzew z bezpośredniego otoczenia dróg. W związku z tym należy poszukiwać kompromisu pomiędzy bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego a względami ochrony środowiska i estetycznym odbiorem tras drogowych. Ocena wpływu poszczególnych elementów związanych z drogą lub jej otoczeniem na bezpieczeństwo ruchu wymaga szczegółowych badań. Na przykładzie odcinków dróg krajowych i wojewódzkich zbudowano modele opisujące wpływ wybranych czynników drogowo - ruchowych na miary bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 126 - 133,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Budzyński M., Jamroz K., Jeliński Ł., Antoniuk M., : Otoczenie drogi źródłem zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego// Drogownictwo. -., nr. 4-5 (2015), s.126-133
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi