Otoczenie marketingowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Otoczenie marketingowe

Abstrakt

W rozdziale drugim podręcznika scharakteryzowano otoczenie marketingowe organizacji. Tematykę tę ujęto w trzech podrozdziałach: istota otoczenia marketingowego, makrootoczenia, otoczenie rynkowe.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Marketing : ujęcie systemowe strony 23 - 41
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski D.: Otoczenie marketingowe// Marketing : ujęcie systemowe/ ed. pod red. Marianny Daszkowskiej. Gdańsk: Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2005, s.23-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi