OTRZYMYWANIE BIOWODORU Z ODPADÓW LIGNOCELULOZOWYCh - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

OTRZYMYWANIE BIOWODORU Z ODPADÓW LIGNOCELULOZOWYCh

Abstrakt

nergia elektrycznaobecnie jest przede wszystkimwytwarzana na drodze spalania węgla,ciężkiego oleju opałowego z ropy naftowejlubgazu ziemnego, które sąnieodnawialnymi źródłamienergii. Globalne zapotrzebowanie oraz zużycie energiiwzrasta wtempie 2-3% rocznie. Dlatego poszukujesię alternatywnych odnawialnych surowcówoszczególnym znaczeniu w wytwarzaniu biopaliw.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Słupek E., Kucharska K., Kamiński M.: OTRZYMYWANIE BIOWODORU Z ODPADÓW LIGNOCELULOZOWYCh// XIV Konferencja DLA MIASTA I ŚRODOWISKA –Problemy Unieszkodliwiania Odpadów/ ed. Politechnika Warszawska Warszawa: Politechnika Warszawska, 2019, s.1-6
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi