OTRZYMYWANIE BIOWODORU Z ODPADÓW LIGNOCELULOZOWYCh - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

OTRZYMYWANIE BIOWODORU Z ODPADÓW LIGNOCELULOZOWYCh

Abstrakt

nergia elektrycznaobecnie jest przede wszystkimwytwarzana na drodze spalania węgla,ciężkiego oleju opałowego z ropy naftowejlubgazu ziemnego, które sąnieodnawialnymi źródłamienergii. Globalne zapotrzebowanie oraz zużycie energiiwzrasta wtempie 2-3% rocznie. Dlatego poszukujesię alternatywnych odnawialnych surowcówoszczególnym znaczeniu w wytwarzaniu biopaliw.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XIV Konferencja DLA MIASTA I ŚRODOWISKA –Problemy Unieszkodliwiania Odpadów strony 1 - 6
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Słupek E., Kucharska K., Kamiński M. A.: OTRZYMYWANIE BIOWODORU Z ODPADÓW LIGNOCELULOZOWYCh// XIV Konferencja DLA MIASTA I ŚRODOWISKA –Problemy Unieszkodliwiania Odpadów/ ed. Politechnika Warszawska Warszawa: , 2018, s.1-6
Bibliografia: test
 1. Łukajtis R, Hołowacz I, Kucharska K, Glinka M, Rybarczyk P, Przyjazny A, et al. Hydrogen production from biomass using dark fermentation. Renew Sustain Energy Rev 2018. doi:10.1016/j.rser.2018.04.043. otwiera się w nowej karcie
 2. Bansal A, Illukpitiya P, Tegegne F, Singh SP. Energy efficiency of ethanol production from cellulosic feedstock. Renew Sustain Energy Rev 2016;58:141-6. doi:10.1016/j.rser.2015.12.122. otwiera się w nowej karcie
 3. Cardona Alzate CA, Sánchez Toro OJ. Energy consumption analysis of integrated flowsheets for production of fuel ethanol from lignocellulosic biomass. Energy 2006;31:2111-23. doi:10.1016/j.energy.2005.10.020. otwiera się w nowej karcie
 4. Gda SN. Oczyszczalnia Wschód n.d. otwiera się w nowej karcie
 5. Łukajtis R, Kucharska K, Hołowacz I, Rybarczyk P, Wychodnik K, Słupek E, et al. Comparison and Optimization of Saccharification Conditions of Alkaline Pre-Treated Triticale Straw for Acid and Enzymatic Hydrolysis Followed by Ethanol Fermentation. Energies 2018. doi:10.3390/en11030639. otwiera się w nowej karcie
 6. Łukajtis R, Rybarczyk P, Kucharska K, Konopacka-Łyskawa D, Słupek E, Wychodnik K, et al. Optimization of saccharification conditions of lignocellulosic biomass under alkaline pre- treatment and enzymatic hydrolysis. Energies 2018. doi:10.3390/en11040886. otwiera się w nowej karcie
 7. Faloye FD, Gueguim Kana EB, Schmidt S. Optimization of biohydrogen inoculum development via a hybrid pH and microwave treatment technique -Semi pilot scale production assessment. Int J Hydrogen Energy 2014;39:5607-16. doi:10.1016/j.ijhydene.2014.01.163. otwiera się w nowej karcie
 8. Faloye FD, Gueguim Kana EB, Schmidt S. Optimization of hybrid inoculum development techniques for biohydrogen production and preliminary scale up. Int J Hydrogen Energy 2013;38:11765-73. doi:10.1016/j.ijhydene.2013.06.129. otwiera się w nowej karcie
 9. Pham et al. Validation and recomendation of methods to measure biogas production potential of animal manure. Asian-Australas J Anim Sci 2013;26:864-73. doi:10.5713/ajas.2012.12623. otwiera się w nowej karcie
 10. Łukajtis R, Rybarczyk P, Kucharska K, Konopacka-Łyskawa D, Słupek E, Wychodnik K, et al. Optimization of saccharification conditions of lignocellulosic biomass under alkaline pre- treatment and enzymatic hydrolysis. Energies 2018;11. doi:10.3390/en11040886. otwiera się w nowej karcie
 11. Sluiter a, Ruiz R, Scarlata C, Sluiter J, Templeton D. Determination of Extractives in Biomass Laboratory Analytical Procedure ( LAP ) Issue Date : 7 / 17 / 2005 Determination of Extractives in Biomass Laboratory Analytical Procedure ( LAP ). Natl Renew Energy Lab 2005:12. doi:NREL/TP-510-42619.
 12. Yokoi H, Tokushige T, Hirose J, Hayashi S, Takasaki Y. H2 production from starch by a mixed culture of Clostridium butyricum and Enterobacter aerogenes. Biotechnol Lett 1998;20:143-7. doi:10.1023/A:1005372323248. otwiera się w nowej karcie
 13. Kucharska K, Hołowacz I, Konopacka-Łyskawa D, Rybarczyk P, Kami M. Key issues in modeling and optimization of lignocellulosic biomass fermentative conversion to gaseous biofuels. Renew Energy 2018;129:384-408. doi:10.1016/j.renene.2018.06.018. otwiera się w nowej karcie
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 91 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi