Otrzymywanie i charakterystyka TiO2 modyfikowanego nanocząstkami Au oraz Pd - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Otrzymywanie i charakterystyka TiO2 modyfikowanego nanocząstkami Au oraz Pd

Abstrakt

Ditlenek tytanu jest intensywnie badany od wielu lat, ze względu na jego właściwości fotokatalityczne, nietoksyczność oraz niski koszt. Ograniczeniem w zastosowaniu TiO2 jest jego niska wydajność kwantowa konwersji energii słonecznej, ze względu na szybką rekombinację nośników oraz konieczność zastosowania promieniowania UV. TiO2 absorbuje tylko 3-4% promieniowania słonecznego, ponieważ może być wzbudzony tylko promieniowaniem ultrafioletowym o długości fali mniejszej niż 400 nm. Aktywność fotokatalityczna TiO2 (zwłaszcza anatazu) może być podwyższona poprzez powierzchniową modyfikację tego półprzewodnika za pomocą nanocząstek metali zwłaszcza szlachetnych takich jak Pt, Pd, Ag i Au. Nanocząstki metali szlachetnych mają szerokie pasmo absorpcji w zakresie światła widzianego więc wykazują unikalne właściwości optyczne również wykorzystywane w fotokatalizie. Badania prowadzone w ostatnich latach ukierunkowane są na modyfikację TiO2 za pomocą nanocząstek bimetalicznych (BNPs) (np. Au/Pt, Ag/Au, Pt/Pd). BNPs przyciągają wiele uwagi ponieważ wykazują zwiększoną wydajność katalityczną, selektywność, stabilność w porównaniu z pojedynczymi nanocząstkami.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi