Otrzymywanie i modyfikowanie biodegradowalnych materiałów opakowaniowych na bazie keratyny i bakteryjnej nanocelulozy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Otrzymywanie i modyfikowanie biodegradowalnych materiałów opakowaniowych na bazie keratyny i bakteryjnej nanocelulozy

Abstrakt

Tematyka badawcza pracy dotyczy materiałów opakowaniowych otrzymanych na bazie polimerów naturalnych uzyskiwanych z różnych surowców. W przeglądzie literaturowym opisano metody uzyskiwania polimerów biodegradowalnych i charakterystykę właściwości materiałów otrzymanych na ich bazie oraz metody ich modyfikacji na przykładzie bakteryjnej celulozy i keratyny. Zakres pracy obejmował otrzymywanie błon celulozowych w hodowli bakteryjnej Gluconacetobacter xylinus oraz rozpuszczalnych hydrolizatów keratynowych z piór drobiowych, a następnie modyfikowanie właściwości użytkowych wytworzonych materiałów pod kątem ich użycia jako materiałów opakowaniowych do żywności. W części doświadczalnej określono wpływ warunków suszenia bakteryjnej celulozy na jej właściwości mechaniczne i barierowe wobec pary wodnej oraz prześledzono zmiany w właściwościach użytkowych i strukturalnych wywołane modyfikacją roztworem NaOH, kolagenu, dodatkiem nanonapełniaczy oraz plastyfikacją materiałów celulozowych. Zoptymalizowano warunki nietoksycznej, chemicznej ekstrakcji keratyny z piór drobiowych i oznaczono właściwości chemiczne i biologiczne tego hydrolizatu i wytworzonej z niego folii..

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 157 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi