Otrzymywanie kompozytów in situ Al-Si-Fe-Cu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Otrzymywanie kompozytów in situ Al-Si-Fe-Cu

Abstrakt

Przedstawiono metodykę otrzymywania kompozytów metalowych przez mieszanie mechaniczne ciekłego Al-Si z proszkami Fe i Cu, dzięki samorzutnej reakcji zachodzącej in situ w roztopionym stopie. Przeprowadzono badania budowy kompozytów za pomocą mikroskopu SEM. Wykazano, że fazą wzmacniającą w kompozycie jest Al4SiFe (Vf=15-35%) o twardości 250-350 HV(0,02). Rozmiar i udział objętościowy fazy zbrojącej uzależniony był od sposobu odlewania próbek. Zbadano wpływ szybkiego chłodzenia stopu w formie metalowej o temperaturze -6 0C i -700C na rozdrobnienie wydzieleń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM strony 65 - 69,
ISSN: 1731-223X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Imielińska K.: Otrzymywanie kompozytów in situ Al-Si-Fe-Cu// Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.65-69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi