Otrzymywanie makroskopowego kompozytu nadprzewodząco-ferromagnetycznego na bazie YBa2Cu3O7-x = Obtaining the macroscopic superconductive ferromagnetic composite based on YBa2Cu3O7-x - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Otrzymywanie makroskopowego kompozytu nadprzewodząco-ferromagnetycznego na bazie YBa2Cu3O7-x = Obtaining the macroscopic superconductive ferromagnetic composite based on YBa2Cu3O7-x

Abstrakt

Publikacja przedstawia technologię otrzymywania kompozytów nadprzewodząco-ferromagnetycznych na bazie porowatego ceramicznego nadprzewodnika wysokotemperaturowego YBCO o porach otwartych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Fiertek P., Sadowski W., Klimczuk T.: Otrzymywanie makroskopowego kompozytu nadprzewodząco-ferromagnetycznego na bazie YBa2Cu3O7-x = Obtaining the macroscopic superconductive ferromagnetic composite based on YBa2Cu3O7-x// Materiały i Technologie. -., nr. nr 4=4 (2006), s.85-93
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi