Otrzymywanie spienionych materiałów poliuretanowych z wykorzystaniem biomasy celulozowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Otrzymywanie spienionych materiałów poliuretanowych z wykorzystaniem biomasy celulozowej

Abstrakt

W niniejszej pracy przedstawiono sposób otrzymywania oraz charakterystykę sztywnych pianek poliuretanowych (SPUR) otrzymanych z biopoliolu uzyskanego w wyniku upłynniania biomasy celulozowej frakcją glicerynową. Opisano również sposób otrzymywania biopoliolu (EP1) jego charakterystykę oraz podstawowe właściwości fizyko-chemiczne. EP1 otrzymano przez upłynnienie biomasy celulozowej w surowej glicerynie wykorzystując H2SO4 jako katalizator. Stosunek biomasa/rozpuszczalnik wynosił 1/10. SPUR otrzymano metodą jednoetapową z układu dwukomponentowego przy stosunku grup NCO do OH wynoszącym 2:1. Udział biopoliolu w stosunku do zawartości komercyjnego poliolu wynosił odpowiednio 50 oraz 100% mas. Otrzymane układy scharakteryzowano pod kątem właściwości fizyko-mechanicznych, termicznych oraz mikrostruktury. Na podstawie otrzymanych wyników określono wpływ biopoliolu na właściwości użytkowe sztywnych pianek poliuretanowych

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA III strony 175 - 181
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kosmela P., Kazimierski P., Węsierska, K., Hejna A., Piszczyk Ł.: Otrzymywanie spienionych materiałów poliuretanowych z wykorzystaniem biomasy celulozowej// WSPÓŁCZESNE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA III/ ed. Krzysztof Pikoń, Magdalena Bogacka Gliwice: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 2015, s.175-181
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi