Outsourcing w przedsiębiorstwach w świetle wyników badań ankietowych w województwie pomorskim i wielkopolskim - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Outsourcing w przedsiębiorstwach w świetle wyników badań ankietowych w województwie pomorskim i wielkopolskim

Abstrakt

W tradycyjnej gospodarce o zdolnościach konkurencyjnych decydowały klasyczne zasoby przedsiębiorstw. W gospodarce globalnej oprócz zasobów naturalnych, czy też taniej siły roboczej ważna staje sie wiedza, informacja, kompetencje oraz nowe idee, do których tworzenia potrzebny jest czynnik wysoko kwalifikowanej pracy ludzkiej. Pomnażanie wiedzy oraz umiejętność jej wykorzystania wydaje się jednym z największych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami, a konsekwencji całej gospodarki polskiej. Dlatego też przedsiębiorstwa dążące do zdobycia pozycji konkurencyjnej na rynku muszą podejmować wyzwania w kierunku stosowania nowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie produkcji, zarządzania, czy też organizacji pracy pracowników. Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu firm w istotny sposób oddziaływują na rynek pracy, czego potwierdzeniem jest rozwój nietypowych, elastycznych sposobów zatrudniania. Coraz wiekszą uwagę zwraca się na zatrudnienie efektywne i produktywne, któe odpowiada potrzebom zarówno przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki. Zwiększeniem efektywności zatrudnienia zainteresowani są przedsiębiorcy, stąd też często podejmowane przez nich działania mają na celu poszukiwanie nowych rozwiazań w zakresie charakteru pracy, jej wymiaru czasowego. jedną z form organizacji pracy nowoczesnego zarządzania jest outsourcing. Celem niniejszego opracowania jest ocena stopnia wykorzystania outsourcingu w przedsiębiortswach oraz jego szerszego zastosowania w przyszłości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki? strony 281 - 291
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Gawrycka M.: Outsourcing w przedsiębiorstwach w świetle wyników badań ankietowych w województwie pomorskim i wielkopolskim// Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?/ ed. Marian Noga, Magdalena K. Stawicka (red.). Warszawa: CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, 2008, s.281-291
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi