Oxidation Time Influence on the Structure of the Cobalt Base Clad Layer and Scale Morphology - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oxidation Time Influence on the Structure of the Cobalt Base Clad Layer and Scale Morphology

Abstrakt

Zbadano wpływ czasu utleniania na mikrosrukutręi własności mechaniczne a w szczególności mikrotwardość, warstw wykonanych ze stopu kobaltu.Warstwy były wykonane za pomocą napawania plazmowego (PTA). Stop kobaltu podlegał utlenianiu w powietrzu w temperaturze 800 topni celsjusza w czasie 1, 22 i 200 godzin. w wyniku utleniania nastapiło uformowanie warstw zgorzeliny oraz nastapiły zmiany w mikrostrukturze. Zaobserwowano także zmiany mikrotwardości napoin.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Solid State Phenomena nr 183, strony 169 - 174,
ISSN: 1012-0394
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Smoleńska H.: Oxidation Time Influence on the Structure of the Cobalt Base Clad Layer and Scale Morphology// Solid State Phenomena. -Vol. 183., (2012), s.169-174
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi