Oxygen accumulation rate with and without live bacteria in column bioreactors - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oxygen accumulation rate with and without live bacteria in column bioreactors

Abstrakt

Badano wnikanie i akumulację tlenu w reaktorach airlift z cyrkulacją zewnetrzną. Stosowano reaktory z odwrotną warstwą fluidalną w strefie opadania, warstwą fluidalną w strefie wznoszenia oraz reaktor z cyrkulującą zawiesiną. Badano wpływ prędkości przepływu powietrza oraz stężenia cząstek stałych na szybkośc akumulacji tlenu w cieczy w reaktorach nie zawierających bakterii oraz w obecności bakterii Acinetobacter calcoaceticus immobilizowanych na stałych cząstkach nośnika.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Chemical and Process Engineering-Inżynieria Chemiczna i Procesowa nr 29, strony 909 - 921,
ISSN: 0208-6425
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B.: Oxygen accumulation rate with and without live bacteria in column bioreactors// Chemical and Process Engineering-Inzynieria Chemiczna I Procesowa. -Vol. 29., nr. nr 4 (2008), s.909-921
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 69 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi