Oznaczanie herbicydów kwasowych w próbkach gleby. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oznaczanie herbicydów kwasowych w próbkach gleby.

Abstrakt

Przedstawiono różne techniki przygotowania próbek i oznaczania herbicydów z grupy pochodnych fenoli i pochodnych kwasów karboksylowych w próbkach gleby.Opisano wybrane metody wzbogacania i izolacji analitów, m.in: ekstrakcję za pomocą wodnych roztworów zasad i rozpuszczalników organicznych, płynem w stanie nadkrytycznym, wodą w stanie podkrytycznym, cieczą pod zwiększonym ciśnieniem, cieczą wspomaganą mikrofalami. Niski poziom stężeń analitów w próbkach oraz złożoność matrycy wymaga zastosowania czułych i wysokorozdzielczych metod analitycznych, w tym najczęściej chromatografii cieczowej i gazowej. W poniższej pracy opisano także różne sposoby przeprowadzania oznaczanych herbicydów w bardziej lotne pochodne (etap niezbędny w przypadku analizy GC, a wielokrotnie przydatny w LC).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 10, strony 1139 - 1156,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Macutkiewicz E., Rompa M., Zygmunt B.: Oznaczanie herbicydów kwasowych w próbkach gleby. // Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. -Vol. 10., nr. 10 (2003), s.1139-1156
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi