Oznaczanie herbicydów kwasowych w próbkach wodnych. Determination of acidic herbicides in aqueous samples - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oznaczanie herbicydów kwasowych w próbkach wodnych. Determination of acidic herbicides in aqueous samples

Abstrakt

Przedstawiono różne techniki przygotowania próbek i oznaczania herbicydów z grupy fenoksykwasów i fenoli w próbkach wodnych. Przedyskutowano zalety i wady izolacji i wzbogacania analitów za pomocą ekstrakcji ciecz-ciecz, ekstrakcji do fazy stałej, mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej oraz ekstrakcji za pomocą płynu w stanie nadkrytycznym. Ze względu na złożoność próbki środowiskowej, w analizie końcowej stosuje się wysokorozdzielcze techniki chromatograficzne, a w szczególności chromatografię cieczową i chromatografię gazową. W przypadku GC, herbicydy z grupy fenoksykwasów muszą, a z grupy fenoli powinny być przeprowadzone w bardziej lotne pochodne. Opisano różne sposoby derywatyzacji, które mogą być stosowane w przypadku próbek wodnych.

Martyna Rompa, Ewa Macutkiewicz, Bogdan Zygmunt. (2002). Oznaczanie herbicydów kwasowych w próbkach wodnych. Determination of acidic herbicides in aqueous samples, 9(7), 721-740.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna nr 9, strony 721 - 740,
ISSN:
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Rompa M., Macutkiewicz E., Zygmunt B.: Oznaczanie herbicydów kwasowych w próbkach wodnych. Determination of acidic herbicides in aqueous samples// Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. -Vol. 9., nr. 7 (2002), s.721-740

wyświetlono 2 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi