Oznaczanie intensywności złowonnych zapachów na terenie zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oznaczanie intensywności złowonnych zapachów na terenie zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych

Abstrakt

Celem przeprowadzonych badań było wskazanie najbardziej odorogennych miejsc na terenie zakładu zagospodarowania odpadów oraz utworzenie tzw. mapy odorowej. Miało to związek z powtarzającymi się skargami okolicznych mieszkańców na jakość powietrza. Mapa odorowa ma również umożliwić ocenę skuteczności podejmowanych działań naprawczych

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Archiwalna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
IX Konferencja :Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie strony 375 - 378
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Konkol I., Zimiński T., Tylingo R., Cenian A.: Oznaczanie intensywności złowonnych zapachów na terenie zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych// IX Konferencja :Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie/ ed. K. Lubkowski Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Sp. J., 2013, s.375-378
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi