Oznaczanie monomerów cyklicznych nienasyconych kwasów tłuszczowych w tłuszczach posmażalniczych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oznaczanie monomerów cyklicznych nienasyconych kwasów tłuszczowych w tłuszczach posmażalniczych.

Abstrakt

Celem pracy było dopracowanie metody analitycznej oznaczania CMKT i oznaczenie ich zawartości w olejach ogrzewanych laboratoryjnie i w wybranych tłuszczach ze smażalni. Do badań użyto olejów roślinnych o zróżnicowanej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych. Oleje te ogrzewano w temp. 190oC przez 14 godzin w warunkach laboratoryjnych. Estry metylowe badanych prób tłuszczów poddano wyczerpującemu uwodornieniu stosując jako katalizator PtO2a następnie wyeliminowano nasycone kwasy tłuszczowe poprzez klatraty z mocznikiem. Frakcja nie tworząca klatratów zawierała CMKT. Związki te oznaczano ilościowo metodą GLC. Maksymalną zawartość CMKT stwierdzono w ogrzewanym oleju lnianym (0,46%), najmniej (0,16%) w ogrzewanym oleju rzepakowym. Zawartość CMKT w 3 próbach tłuszczów posmażalniczych z punktów tzw. małej gastronomii wahała się od 0,09 do 0,17%.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna nr 36, strony 405 - 410,
ISSN: 0365-9445
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Hazuka Z.: Oznaczanie monomerów cyklicznych nienasyconych kwasów tłuszczowych w tłuszczach posmażalniczych.// Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. -Vol. 36., nr. suplement (2003), s.405-410
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 117 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi