Oznaczanie niezmienionych form lotnych związków bromo- i chloroorganicznych w próbkach płynów biologicznych z wykorzystaniem opracowanej metodyki TLHS-DAI-GC-ECD - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oznaczanie niezmienionych form lotnych związków bromo- i chloroorganicznych w próbkach płynów biologicznych z wykorzystaniem opracowanej metodyki TLHS-DAI-GC-ECD

Abstrakt

Rozprawa doktorska dotyczyła opracowania nowej procedury analitycznej opartej na wykorzystaniu analizy fazy nadpowierzchniowej nad cienkim filmem cieczy z samoczynną generacją strumienia ciekłego sorbentu w połączeniu z chromatografem gazowym wyposażonym w detektor wychwytu elektronów (TLHS-DAI-GC-ECD). Skupiono się na :1. wykonaniu badań optymalizacyjnych poprzedzających walidację metodyki TLHS-DAI-GC-ECD (sprawdzenie trwałości wodnych roztworów wzorcowych lotnych analitów oraz ich ekstraktów otrzymanych na etapie wzbogacenia);2. porównaniu przydatności metodyki TLHS-DAI-GC-ECD stosowanej w opisanym w pracy projekcie badawczym ze standardową, dobrze już opisaną w literaturze techniką statycznej analizy fazy nadpowierzchniowej w połączeniu z chromatografią gazową i detekcją wychwytu elektronów (HS-GC-ECD), która została zaadaptowana do wy-konywania tego typu oznaczeń. Obie techniki poddano procesowi walidacji.3. oznaczeniu lotnych związków chlorowcoorganicznych w próbkach wody i płynów biologicznych (moczu, krwi) dawców narażonych na ekspozycję tych analitów w różnych miejscach otaczającego ich środowiska (ekspozycja endemiczna lub/i zawodowa).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi