Oznaczanie pozostałości pestycydów w próbkach żywności w wykorzystaniem metodyki QuEChERS = QuEChERS approach for the determination of pesticide residues in food matrixes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oznaczanie pozostałości pestycydów w próbkach żywności w wykorzystaniem metodyki QuEChERS = QuEChERS approach for the determination of pesticide residues in food matrixes

Abstrakt

Bez wątpienia, wartym uwagi podejściem do problemu oznaczania pestycydów, ze względu na różnorodność tej grupy związków, jest zastosowanie metodyk oznaczania pozostałości (multi-residue methods - MRMs). Niestety, w literaturze naukowej można znaleźć stosunkowo niewiele informacji na temat takiego podejścia do oznaczania pozostałości pestycydów w próbkach żywności. Stąd próba przybliżenia czytelnikom kilku najistotniejszych, zdaniem autorów, metodyk analizy pozostałości mających zastosowanie do oznaczenia pestycydów w próbkach żywności.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S nr 16, strony 483 - 495,
ISSN: 1898-6196
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Beyer A., Biziuk M.: Oznaczanie pozostałości pestycydów w próbkach żywności w wykorzystaniem metodyki QuEChERS = QuEChERS approach for the determination of pesticide residues in food matrixes // Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S. -Vol. 16., nr. S 4 (2009), s.483-495
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi