Oznaczanie stężeń jonów fluorkowych w próbkach wody pitnej z terenu miasta Malborka = Determination of fluoride ions in drinking water samples collected from the area of the town of Malbork - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oznaczanie stężeń jonów fluorkowych w próbkach wody pitnej z terenu miasta Malborka = Determination of fluoride ions in drinking water samples collected from the area of the town of Malbork

Abstrakt

W pracy przedstawiono badania próbek wody pitnej z terenu miasta Malborka. Próbki wody pobierano sześciokrotnie (w miesięcznych odstępach - październik 2008, listopad 2008, grudzień 2008, styczeń 2009, luty 2009 oraz marzec 2009) w siedmiu punktach leżących w głównych dzielnicach miasta Malborka. Pobrane próbki podano analizie w celu oznaczenia następujących parametrów: zawartość anionów: F-, Cl-, Br-, 2NO , 3NO , 34 PO , 24 SO ; zawartość kationów: Na+, 4 NH , K+, Mg2+, Ca2+; przewodność; wartość pH. Uzyskane wyniki pozwoliły na jakościową i ilościową analizę składu próbek wody do picia. We wszystkich analizowanych próbkach zauważono większe niż dopuszczalne stężenie jonu fluorkowego, które na podobnym poziomie utrzymuje się od lat. Można również zaobserwować wyraźną zależność pomiędzy zawartością poszczególnych jonów a porami roku.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 17, strony 393 - 417,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż., Diduch M., Namieśnik J.: Oznaczanie stężeń jonów fluorkowych w próbkach wody pitnej z terenu miasta Malborka = Determination of fluoride ions in drinking water samples collected from the area of the town of Malbork// Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S. -Vol. 17., nr. No. 3 (2010), s.393-417
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi