Oznaczanie zawartości wodoru dyfundującego w stopiwie dla procesów wysokowodorowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oznaczanie zawartości wodoru dyfundującego w stopiwie dla procesów wysokowodorowych

Abstrakt

Celem pracy było opracowanie równań umożliwiających porównywanie wskazań dwóch najczęściej stosowanych metod oznaczania ilości wodoru dyfundującego w stopiwie (metody rtęciowa i glicerynowa). Podawane w literaturze zależności nie obejmują zakresu ilości wodoru stopiwie występującego podczas spawania podwodnego. Przedstawiono wyniki oznaczania zawartości wodoru metodami glicerynową i rtęciową dla ustalonych warunków oraz wyznaczono zależność między wskazaniami tych metod w zakresie właściwym zarówno dla procesów niskowodorowych, jak i spawania mokrego pod wodą. Rozszerzenie zakresu możliwości przeliczania ilości wodoru dyfundującego znacznie upraszcza realizację badań spawalności stali w środowisku wodnym

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Fydrych D., Łabanowski J.: Oznaczanie zawartości wodoru dyfundującego w stopiwie dla procesów wysokowodorowych// Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika.. -., nr. z. 230 (2010), s.27-38
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 245 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi