Pączkowanie - metoda rozwoju interoperacyjnych komponentów dla systemów rozproszonych = Budding – the software development method of interoperable components for distributed systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pączkowanie - metoda rozwoju interoperacyjnych komponentów dla systemów rozproszonych = Budding – the software development method of interoperable components for distributed systems

Abstrakt

Przedstawiono 2 współczesne metody wytwarzania oprogramowania: iteracyjno-przyrostową oraz techniki zwinne, ich zalety i wady w kontekście budowy interoperacyjnych platform i środowisk rozproszonych. Zaprezentowano metodę rozwoju oprogramowania przez pączkowanie, jej założenia, zalety i wady. Przedstawiono technologie, na bazie których działa metodologia wytwarzania oprogramowania przez pączkowanie: Software Product Line, Enterprise Application Integration oraz Open-Source. Zaprezentowano ich mocne strony oraz przydatność dla omawianej metodologii. Przedstawiono proceduralnie metodę pączkowania oraz omówiono umiejscowienie kroków w przestrzeni wielowymiarowej. Zaprezentowano przykład wykorzystania metodologii podczas tworzenia interoperacyjnej platformy usług Politechniki Gdańskiej. Podano parametry związane z takim rozwojem. Porównano metodologię iteracyjno-przyrostową z metodologią pączkowania. Omówiono rezultaty wdrożenia metodologii na Politechnice Gdańskiej.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych strony 241 - 248
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Krawczyk H., Lubomski P.: Pączkowanie - metoda rozwoju interoperacyjnych komponentów dla systemów rozproszonych = Budding – the software development method of interoperable components for distributed systems// Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych/ ed. Janusz Górski, Cezary Orłowski Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2010, s.241-248
Bibliografia: test
  1. Clements P., Northrop L.: Software Product Lines: Practices and Patterns. MA: Addison- Wesley, 2002. otwiera się w nowej karcie
  2. Fogel K.: Producing Open Source Software: How to Run a Successful Free Software Project, O'Reilly, 2005. otwiera się w nowej karcie
  3. Gleghorn R.: Enterprise Application Integration: a Managers Perspective, IEE Computer Society, Nov/Dec. 2005, pp. 17-23. otwiera się w nowej karcie
  4. Krawczyk H.: Zapewnienie interoperacyjności usług informatycznych podstawą rozwoju e- uczelni, Zeszyty naukowe WETI PG, seria Technologie Informacyjne, Gdańsk 2009.
  5. Letellier F.: Open Source Software: the Role of Nonprofits in Federating Business and Innovation Ecosystems, AFME, 2008.
  6. McIlroy M.: Software Engineering Concepts And Techniques, Mass produced software components, NATO Conference on Software Engineering, 1969.
  7. Northrop L. M., Clements P. C.: A Framework for Software Product Line Practice. Version 5.0. Software Engineering Institute, 2007.
  8. Royce W.W.: Managing the Development of Large Software Systems, 1970. otwiera się w nowej karcie
  9. System Lifecycle Framework: Selecting a development approach, U.S. Department of Health & Human Services, 2008. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi