PAH diagnostic ratios for the identification of pollution emission sources - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PAH diagnostic ratios for the identification of pollution emission sources

Abstrakt

Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) diagnostic ratios have recently come into common use as a toolfor identifying and assessing pollution emission sources. Some diagnostic ratios are based on parentPAHs, others on the proportions of alkyl-substituted to non-substituted molecules. The ratios areapplicable to PAHs determined in different environmental media: air (gas þ particle phase), water,sediment, soil, as well as biomonitor organisms such as leaves or coniferous needles, and mussels. Theseratios distinguish PAH pollution originating from petroleum products, petroleum combustion andbiomass or coal burning. The compounds involved in each ratio have the same molar mass, so it isassumed they have similar physicochemical properties. Numerous studies show that diagnostic ratioschange in value to different extents during phase transfers and environmental degradation. The paperreviews applications of diagnostic ratios, comments on their use and specifies their limitations.W pracy przedstawiono narzędzie stosowane w celu identyfikacji źródeł emisji zanieczyszczeń, jakim jest wartość liczbowa stosunku stężeń dwóch związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Przedstawiono przykłady zastosowania tego narzędzia w celu identyfikacji źródeł emisji zanieczyszczeń w próbkach powietrza, wody, gleby, osadów dennych, a także tkanek roślin i zwierząt.

Cytowania

  • 1 1 4 3

    CrossRef

  • 1 1 4 7

    Web of Science

  • 1 2 0 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ENVIRONMENTAL POLLUTION nr 162, strony 110 - 119,
ISSN: 0269-7491
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Tobiszewski M., Namieśnik J.: PAH diagnostic ratios for the identification of pollution emission sources// ENVIRONMENTAL POLLUTION. -Vol. 162, (2012), s.110-119
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.envpol.2011.10.025
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 240 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi