Pale stalowe w budownictwie mostowym i hydrotechnicznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pale stalowe w budownictwie mostowym i hydrotechnicznym

Abstrakt

Scharakteryzowano zastosowanie pali stalowych w nowoczesnym budownictwie mostowym i hydrotechnicznym. Przedstawiono przykłady zastosowań w konstrukcjach mostowych oraz portowych zrealizowane w kraju.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo strony 620 - 623,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gwizdała K., Brzozowski T.: Pale stalowe w budownictwie mostowym i hydrotechnicznym// Inżynieria i Budownictwo. -., (2010), s.620-623
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi