Palisady – rozwiązania, realizacje i problemy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Palisady – rozwiązania, realizacje i problemy

Abstrakt

Zastosowania pali do obudów głębokich wykopów. Charakterystyka technologii wykonania i rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady realizacji z praktyki. Charakterystyka problemów związanych z wykonawstwem i zapewnieniem szczelności przed wodą.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Geoinżynieria, Drogi, Mosty, Tunele strony 60 - 64,
ISSN: 1895-0426
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Gwizdała K., Krasiński A.: Palisady – rozwiązania, realizacje i problemy// Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele. -., nr. 2 (2015), s.60-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi