Paradoks rozwoju przez innowacje produktowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Paradoks rozwoju przez innowacje produktowe

Abstrakt

Rozwój przez innowacje, stanowi paradygmat rozwoju we współczesnej gospodarce. Celem artykułu jest wskazanie paradoksu, iż rozwój ten zachodzi głównie na drodze wzrostu kompetencji organizacji oraz know-how, a nie poprzez dodatkowe wpływy ze sprzedaży osiągnięte w wyniku wdrożenia innowacji, co stanowi, z założenia, paradygmat tego procesu. Artykuł ma charakter teoretycznych rozważań na bazie wnioskowania z istniejących badań. Autorzy wskazują, iż wdrożenie innowacji można traktować jako wyjątkowo kosztowną formę szkoleń wewnętrznych.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU wydanie 422, strony 257 - 264,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Drozd R., Kucharska W.: Paradoks rozwoju przez innowacje produktowe// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., iss. 422 (2016), s.257-264
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi