Parallel processing of multimedia streams - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Parallel processing of multimedia streams

Abstrakt

Rozdział przedstawia platformę KASKADA służącą do przetwarzania strumieni multimedialnych. Został opisany jej projekt: diagramy UML klas i sekwencji obrazujące mechanizmy przetwarzania strumieni, oraz szczegóły komunikacji. Zaprezentowano, również, specjalistyczny framework wspomagający tworzenie i wykonywanie algorytmów, jak również definiowanie scenariuszy usług, wraz z oceną ich użyteczności.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Computer Applications in Electrical Engineering nr 8, strony 9 - 25,
ISSN: 1508-4248
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Krawczyk H., Bańczyk K., Proficz J.: Parallel processing of multimedia streams// Computer Applications in Electrical Engineering. -Vol. 8., (2010), s.9-25
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi