Parametric study of radiation from circumferential slots on a conducting cylinder - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Parametric study of radiation from circumferential slots on a conducting cylinder

Abstrakt

Badania numeryczne dotyczące promieniowania z szyku szczelin umieszczonych na powierzchni przewodzącego walca. Zaproponowana została prosta i szybka metoda analizy zjawiska, przy uwzględnieniu efektu sprzężenia pomiędzy szczelinami. Metoda bazuje na transformacji Fouriera sumy pól wypromieniowanych przez każdą ze szczelin. Metodę zweryfikowano poprzez porównanie wyników z wynikami metody pełnofalowej. Zaprezentowano charakterystyki promieniowania dla kilku przykładowych konfiguracji oraz kilku częstotliwości prac.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
COMITE 2010, 15th Conference on Microwave Techniques , Czechy Brno 19-21 kwietnia 2010 strony 31 - 34
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sorokosz Ł., Zieniutycz W., Lech R., Kusiek A.: Parametric study of radiation from circumferential slots on a conducting cylinder// COMITE 2010, 15th Conference on Microwave Techniques , Czechy Brno 19-21 kwietnia 2010/ ed. ed. Tomas Fryza Czechy Brno: Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2010, s.31-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi