Parametry mechaniczne platformy roboczej na podstawie badań DMT - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Parametry mechaniczne platformy roboczej na podstawie badań DMT

Abstrakt

Nośność platformy roboczej określana jest w sposób analogiczny do nośności podłoża uwarstwionego, w którym warstwa wierzchnia zbudowana z gruntu niespoistego spoczywa na słabonośnym podłożu z gruntu spoistego. Badanie DMT wykorzystano do wyznaczenia parametrów wytrzymałościowych podłoża (kąta tarcia wewnętrznego warstwy górnej i wytrzymałości na ścinanie bez odpływu podłoża słabonośnego) oraz do wyznaczenia modułu odkształcenia gruntu MDMT. Wyznaczono wartości charakterystyczne poszczególnych parametrów na podstawie wyników z pięciu badań dylatometrycznych na poletku doświadczalnym. Przeanalizowano różne metody oszacowania wartości charakterystycznej parametrów geotechnicznych.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: ARCHITECTURA strony 31 - 41,
ISSN: 1644-0633
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Białek-Platova K., Bałachowski L.: Parametry mechaniczne platformy roboczej na podstawie badań DMT// ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: ARCHITECTURA. -., nr. 15(3) (2016), s.31-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi