Parametryczno-algorytmiczne projektowanie architektury - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Parametryczno-algorytmiczne projektowanie architektury

Abstrakt

Monografia rozwija wątek współczesnej architektury i cyfrowych narzędzi stosowanych w działaniu twórczym. Autorka podejmuje zadanie uporządkowania poglądów poprzez ustalenie cech specyficznych metody parametryczno-algorytmicznej, przedstawienie charakterystycznych przykładów oraz sformułowanie wniosków dotyczących szans i ograniczeń wynikających z cyfryzacji warsztatu architektonicznego. Monografia składa się z ośmiu rozdziałów. Pierwszy zawiera klasyfikację zastosowań komputerów w projektowaniu architektonicznym i terminologię. Drugi poświęcono ewolucji programów CAAD. W trzecim określono różnice między modelowaniem parametrycznym a tradycyjnym modelowaniem komputerowym oraz możliwości wykorzystania reguł matematycznych i geometrycznych oraz szablony wzorców projektowych. Omówienie w czwartym rozdziale procesu projektowania parametrycznego wieńczy przedstawienie w części piątej przykładu realizacji stadionu w Dublinie. Szósty zawiera analizę wpływu nowej metodologii na zmianę warsztatu architekta. W siódmym przedstawiono wpływ metodologii parametryczno-algorytmicznej na współczesne realizacje. W ostatnim rozdziale przeprowadzono krytyczną dyskusję omawianej metodologii. Monografia jest bogato ilustrowana. Książka uzupełnia lukę w polskich opracowaniach dotyczących nowych komputacyjnych metod projektowania. Krąg potencjalnych odbiorców obejmuje teoretyków architektury, dydaktyków, studentów, projektantów oraz osoby zainteresowane zjawiskami cyfryzacji środowiska.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Helenowska-Peschke M.: Parametryczno-algorytmiczne projektowanie architektury. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014.209 s. ISBN 978-83-7348-578-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 114 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi