Parterowy budynek halowy dwuspadowy o konstrukcji blachownicowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Parterowy budynek halowy dwuspadowy o konstrukcji blachownicowej

Abstrakt

Przykład przedstawia procedurę wymiarowania parterowego budynku halowego o konstrukcji blachownicowej. Zestawiono obciążenia środowiskowe. Elementy nośne zaprojektowano w klasie 4. Połączenia rygla ze słupem w węźle okapowym oraz styk kalenicowy zaprojektowano jako nominalnie sztywne.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Budownictwo ogólne. Tom 5 : Stalowe konstrukcje budynków, projektowane według eurokodów z przykładami obliczeń strony 921 - 986
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Urbańska-Galewska E.: Parterowy budynek halowy dwuspadowy o konstrukcji blachownicowej// Budownictwo ogólne. Tom 5 : Stalowe konstrukcje budynków, projektowane według eurokodów z przykładami obliczeń/ ed. praca zbiorowa pod red. M. Giżejowskiego, J. Ziółko. Warszawa: Arkady, 2010, s.921-986
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi