Partition coefficients of selected environmentally important volatile organic compounds determined by gas - liquid chromatography with polydimethylsiloxane stationary phase - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Partition coefficients of selected environmentally important volatile organic compounds determined by gas - liquid chromatography with polydimethylsiloxane stationary phase

Abstrakt

Przedstawiono wartości współczynników podziału (stałych podziału) 14 lotnych związków organicznych istotnych dla stanu środowiska (często oznaczanych w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych) między fazą gazową (N2) a ciekłą (PDMS). Wyznaczano je dwiema technikami (izotermiczną i z liniowo programowanym wzrostem temperatury). Dowiedziono, że istnieje możliwość wyznaczania współczynników podziału techniką LTPRI w oparciu o skalę n-alkanów także dla związków umiarkowanie polarnych. Precyzję pomiarów określano dla kolumn kapilarnych (WCOT) o różnych średnicach wewnętrznych i grubości warstwy fazy stacjonarnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kloskowski A., Chrzanowski W., Pilarczyk M., Namieśnik J.: Partition coefficients of selected environmentally important volatile organic compounds determined by gas - liquid chromatography with polydimethylsiloxane stationary phase// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi