Partnerstwo publiczno-prywatne jako źródło finansowania wielkoformatowych imprez sportowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Partnerstwo publiczno-prywatne jako źródło finansowania wielkoformatowych imprez sportowych

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest analiza możliwości wykorzystania w naszym kraju partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) jako źródła finansowania wspierającego organizację wielkoformatowej imprezy sportowej, do jakiej zalicza się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej (EURO). Autor w szczególności poddaje analizie stan krajowego rynku PPP na tle rynku ogólnoświatowego oraz zmiany legislacyjne, które dokonały się w ostatnim czasie w Polsce, w dużej mierze wywołane potrzebami infrastrukturalnymi związanymi z EURO 2012. W tym celu wykorzystano materiały zamieszczone w krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu oraz dane publikowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Całość wzbogacona została przeglądem krajowych aktów prawnych regulujących działanie formuły partnerstwa w Polsce. Analiza stanu obecnego partnerstwa publiczno - prywatnego w naszym kraju wskazuje na występujące problemy w zakresie wykorzystania tej formuły. Na tle innych krajów europejskich, przede wszystkim Wielkiej Brytanii zastosowanie PPP jest znikome. Nadzieją na zmianę tej tendencji jest organizacja EURO 2012, która jak dotąd przyczyniła się do szeregu modyfikacji mających na celu zwiększenie powszechności zastosowania partnerstwa w Polsce.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu strony 606 - 616,
ISSN: 1689-7374
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zawadzki K.: Partnerstwo publiczno-prywatne jako źródło finansowania wielkoformatowych imprez sportowych// Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. -., nr. Nr 141 (2010), s.606-616
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi