Partycypacja lokalnych społeczeństw w zrównoważonej odnowie miasta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Partycypacja lokalnych społeczeństw w zrównoważonej odnowie miasta

Abstrakt

Jedną z najważniejszych zasad zrównoważonego rozwoju miasta jest harmonijny w czasie i proporcjonalny do potrzeb, rozwój jego podstawowych funkcji użytkowych. Takiej "harmonii i proporcji" w planowaniu odnowy miejsc zamieszkania, pracy i rekreacji nie można przecież osiągnąć bez uczestnictwa lokalnych społeczeństw.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Oblicza równowagi : architektura, urbanistyka, planowanie u progu Międzynarodowej Dekady Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju = Aspects of equilibrium : architecture, urban design, planning at treshold of UN Decade of Education for Sustainable Development, Wrocław, 23-25.06.2005 strony 275 - 280
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Poczobut J.: Partycypacja lokalnych społeczeństw w zrównoważonej odnowie miasta// Oblicza równowagi : architektura, urbanistyka, planowanie u progu Międzynarodowej Dekady Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju = Aspects of equilibrium : architecture, urban design, planning at treshold of UN Decade of Education for Sustainable Development, Wrocław, 23-25.06.2005/ ed. [zespół red. Alina Drapella Hermansdorfer, Krzysztof Cebrat]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005, s.275-280
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi