Partycypacja obywatelska młodzieży z perspektywy polskich i litewskich instytucji na przykładzie projektu South Baltic Youth Core Group Network - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Partycypacja obywatelska młodzieży z perspektywy polskich i litewskich instytucji na przykładzie projektu South Baltic Youth Core Group Network

Abstrakt

Celem artykułu było ukazanie partycypacji obywatelskiej młodzieży w opinii pracowników instytucji działających na terenie 5 polskich gmin: Dzierzgoń, Elbląg, Gdynia, Iława i Nowe Miasto Lubawskie i litewskiej gminy Teslai. W ramach projektu SB YCGN przeprowadzono badanie metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety internetowej na 118 respondentach z 53 polskich instytucji i 47 respondentach z 10 litewskich instytucji. Na podstawie wyników badań ilościowych potwierdzono hipotezę: podobieństwa w zakresie poziomu partycypacji obywatelskiej młodzieży, barier, potrzeb i efektywnych metod działania w badanych gminach z Polski i Litwy determinują potrzebę zacieśniania współpracy transgranicznej

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Przegląd Politologiczny strony 55 - 70,
ISSN: 1426-8876
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Gomółka K., Borucińska I.: Partycypacja obywatelska młodzieży z perspektywy polskich i litewskich instytucji na przykładzie projektu South Baltic Youth Core Group Network// Przegląd Politologiczny -,iss. 4 (2019), s.55-70
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.14746/pp.2019.24.4.5
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi