Patomechanizm zakażeń dróg moczowych wywoływanych przez uropatogenne szczepy E. coli - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Patomechanizm zakażeń dróg moczowych wywoływanych przez uropatogenne szczepy E. coli

Abstrakt

Zakażenia układu moczowego (ZUM) to jedne z najczęstszych i najbardziej powszechnych infekcji bakteryjnych, dotykających każdego roku nawet 150 milionów ludzi na świecie. Problem z tego typu infekcjami wynika z przewlekłości choroby, nawrotów i wzrastającej lekooporności powodujących je patogenów. Uropatogenne szczepy E. coli (UPEC) są głównym czynnikiem przyczynowym ZUM. Bakterie tej grupy zawierają wiele czynników adhezyjnych umiejscowionych na powierzchni ich komórek, które odpowiadają za wstępny etap bakteryjnej adherencji i kolonizację dróg moczowych. Spośród UPEC najbardziej rozpowszechnione są monoadhezyjne pile typu 1 i P oraz poliadhezyny rodziny Dr, których biogeneza odbywa się według zakonserwowanego systemu sekrecji typu „chaperone-usher” (CUP). Poza czynnikami urowirulencji, szczepy UPEC wykształciły wiele mechanizmów istotnych w patogenezie ZUM i umożliwiających im przetrwanie w środowisku dróg moczowych (adhezja, inwazja, formowanie wewnątrzkomórkowych agregatów i wyciszonych rezerwuarów bakteryjnych, filamentacja bakterii, oporność na antybiotyki). Powszechnie stosowana terapia antybiotykowa wydaje się bardzo skuteczna w kontrolowaniu i terapii ZUM, jednak narastająca wielolekooporność szczepów bakteryjnych, jak i bardzo częste nawroty zakażeń, są podstawą rozwoju alternatywnych form terapeutycznych i strategii prewencyjnych.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej nr 73, strony 269 - 281,
ISSN: 0032-5449
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Zalewska-Piątek B., Piątek R., Krawczyk B., Olszewski M.: Patomechanizm zakażeń dróg moczowych wywoływanych przez uropatogenne szczepy E. coli// Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. -Vol. 73, (2019), s.269-281
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.5604/01.3001.0013.2022
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 73 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi