PCR melting profile (PCR MP) - a new tool for differentiation of Candida albicans strains - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PCR melting profile (PCR MP) - a new tool for differentiation of Candida albicans strains

Abstrakt

Po raz pierwszy przedstawiliśmy użyteczność techniki PCR MP opartej na metodzie ligacji adaptorów (LM PCR) i obniżonej temperaturze denaturacji w cyklach PCR do wewnątrzgatunkowego różnicowania szczepów Candida albicans. Przebadaliśmy 123 szczepy Candida albicans z zastosowaniem trzech metod genotypowania: PCR MP, REA-PFGE i RAPD i uzyskaliśmy odpowiednio 27, 26 i 25 unikalnych genotypów. Zaprezentowane dane pokazały, że technika PCR MP może być z powodzeniem stosowana jako prosta technika do krótkoterminowych badań epidemiologicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
BMC INFECTIOUS DISEASES nr 9, strony 1 - 0,
ISSN: 1471-2334
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Krawczyk B., Leibner-Ciszak J., Mielech A., Nowak M., Kur J.: PCR melting profile (PCR MP) - a new tool for differentiation of Candida albicans strains// BMC INFECTIOUS DISEASES. -Vol. 9, nr. no. 177 (2009), s.1-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi