Pękanie opóźnione złączy spawanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pękanie opóźnione złączy spawanych

Abstrakt

Przedstawiono badania eksperymentalne i szacunki skłonności do pękania opóźnionego złączy spawanych elektrodami otulonymi EB146 na stali kadłubowej gat. AH36. Badania prowadzono przy użyciu metody kołkowej na zbudowanym, zautomatyzowanym stanowisku pomiarowym IMPLANT 02 dla elektrod generujących różne poziomy wodoru dyfundującego (2,88-15,5 mlH/100g Fe) w złączu spawanym z użyciem technologii stosowanej w przemyśle okrętowym. Wykazano znaczną skłonność do pękania opóźnionego, szczególnie w przypadku elektrod generujących większe ilości wodoru. Określono krytyczne naprężenia implantacyjne i inne parametry pękania dla badanych warunków badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Spawalnictwa nr 74, strony 62 - 66,
ISSN: 0033-2364
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kozak T.: Pękanie opóźnione złączy spawanych// Przegląd Spawalnictwa. -Vol. 74., nr. 8-10 (2002), s.62-66
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi