Peptydy penetrujące – rodzaje i mechanizmy przenikania przez błony komórkowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Peptydy penetrujące – rodzaje i mechanizmy przenikania przez błony komórkowe

Abstrakt

Peptydy penetrujące z pewnością są wyjątkową i ciekawą grupą związków peptydowych. Zostały odkryte ponad dwadzieścia lat temu, ale wiedza na ich temat wciąż jest rozbudowywana. Liczne badania nad mechanizmami ich przenikania do wnętrza komórek pozwalają zrozumieć jakie cechy strukturalne warunkują ich zdolność do penetracji komórek. Wiedza ta pozwala na projektowanie nowych, bardziej efektywnych peptydów penetrujących., które mogą być wykorzystane do konstrukcji kolejnych chemoterapeutyków przeciwdrobnoustrojowych lub przeciwnowotworowych.

Autorzy (3)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Wiadomości Chemiczne strony 11 - 33,
ISSN: 0043-5104
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kawczyński M., , : Peptydy penetrujące – rodzaje i mechanizmy przenikania przez błony komórkowe// Wiadomości Chemiczne. -., nr. 1-2 (2015), s.11-33
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 58 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi