Performance analysis and optimization of the MAC-d scheduler in UMTS. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Performance analysis and optimization of the MAC-d scheduler in UMTS.

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki analizy efektywności pracy schedulera obsługującego dedykowane kanały logiczne podwarstwy MAC-d systemu UMTS. Zbadano wpływ różnych opcji konfiguracyjnych, parametrów i dyscyplin obsługi implementowanych w podwarstwie MAC. Dokonano weryfikacji symulacyjnej. W oparciu o uzyskane wyniki zaproponowano optymalną konfigurację schedulera MAC-d oraz zasady multipleksji kanałów logicznych i selekcji TFC.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Matusz P., Woźniak J.: Performance analysis and optimization of the MAC-d scheduler in UMTS.// / : , 2004,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi