Performance analysis of standard and modified EY-NPMA channel access algo-rithms - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Performance analysis of standard and modified EY-NPMA channel access algo-rithms

Abstrakt

Podczas minionego 10-ciolecia notuje się szybki rozwój lokalnych sieci bezprzewodowych (WLANy). Proponowane rozwiązania dotyczą zarówno sieci opartych o przesył komórek (zgodnych z ATM), jak i sieci pakietowych (zgodnych z E-thernetem). Po rozważeniu drugiego z wymienionych typów sieci, wydaje się dzisiaj, iż pakietowe WLANy będą oparte głównie na dwóch standardach, mianowicie: IEEE 802.11 [6]) - wykorzystującym protokół dostępu do medium bardzo podobny do protokołu używanego w Ethernecie, a także zaproponowanym przez ETSI standard High-Erformance Radio LAN (HIPERLAN/1) [5]. HIPERLAN, umożliwiający transmisję do 18 Mb/s danych użytkowych, implementuje rywalizacyjny algorytm dostępu do medium EY-NMPA. Algorytm ten pozwala obsługiwać ramki zgodnie z ich priorytetami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TELEKOMUNIKACJA CYFROWA. TECHNOLOGIE I USŁUGI strony 97 - 107,
ISSN: 1505-9405
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Janczak T., Woźniak J.: Performance analysis of standard and modified EY-NPMA channel access algo-rithms// Telekomunikacja Cyfrowa : technologie i uslugi. -., (2003), s.97-107
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi