Performance of thermally balanced photovoltaic module - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Performance of thermally balanced photovoltaic module

Abstrakt

Intensywność procesu wymiany ciepła na powierzchni modułu fotowoltaicznego ma istotny wpływ na osiąganą przez obciążone ogniwa temperaturę i zależy od zastosowanych materiałów i konstrukcji modułu. Ilość energii elektrycznej wytworzonej przez obciążony moduł fotowoltaiczny spada, gdy mechanizmy promieniowania i konwekcji są zaburzone ze względu na przepływ ciepła w składowych warstwach podłoża. Wartości pojemności cieplnej i opory cieplne poszczególnych warstw modułu fotowoltaicznego są odpowiedzialne za dynamikę procesu wymiany ciepła pomiędzy powierzchnią a otaczającym powietrzem. Przedstawiono analizę wymiany ciepła przez promieniowanie i konwekcję od termicznie zrównoważonego modułu fotowoltaicznego. Omówiono czynniki, które ograniczają przepływ ciepła z modułu PV.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Heat Transfer and Renewable Sources of Energy: Proceedings of the XIVth International Symposium strony 103 - 110
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Modzelewski M., Klugmann-Radziemska E.: Performance of thermally balanced photovoltaic module// Heat Transfer and Renewable Sources of Energy: Proceedings of the XIVth International Symposium/ ed. eds. A.A.Stachel i D.Mikielewicz. Szczecin: Wydaw. Uczelniane ZUT, 2012, s.103-110
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi