Periodic boundary value problems for functional differential equations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Periodic boundary value problems for functional differential equations

Abstrakt

Przedmiotem badań były równania różniczkowo-funkcyjne dość ogólnej postaci z warunkami brzegowymi typu okresowego. Podano warunki dostateczne na istnienie jedynego rozwiązania (zerowego) odpowiedniego zagadnienia liniowego z okresowymi warunkami brzegowymi. Te wyniki zostały wykorzystane aby pokazać, że odpowiednio skonstruowane ciągi monotoniczne są jednostajnie zbieżne do jedynego, w pewnym segmencie, rozwiązania zagadnienia nieliniowego. Określono też rodzaj tej zbieżności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN nr 9, strony 455 - 464,
ISSN: 1370-1444
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Jankowski T.: Periodic boundary value problems for functional differential equations// BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN. -Vol. 9., (2002), s.455-464
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi