Permeation passive sampling as a tool for the evaluation of indoor air quality - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Permeation passive sampling as a tool for the evaluation of indoor air quality

Abstrakt

Określono stężenie średnie ważone w czasie wybranych lotnych związków organicznych w powietrzu ośmiu pomieszczeniach mieszkalnych na terenie miasta Gdańska. Do pobierania próbek analitów z powietrza wewnętrznego zastosowano permeacyjny dozymetr pasywny typu pudełkowego oraz technikę dynamiczną (urządzenie przepływowe z rurką sorpcyjną). Porównano wyniki uzyskane w wyniku zastosowania w/w technik pobierania próbek analitów.

Bożena Zabiegała, Tadeusz Gorecki, Elżbieta Przyk, Jacek Namieśnik. (2002). Permeation passive sampling as a tool for the evaluation of indoor air quality, 36, 2907-2916.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT nr 36, strony 2907 - 2916,
ISSN: 1352-2310
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Zabiegała B., Gorecki T., Przyk E., Namieśnik J.: Permeation passive sampling as a tool for the evaluation of indoor air quality// ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. -Vol. 36., (2002), s.2907-2916

wyświetlono 0 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi