Perspektywy edukacyjne dla społeczeństwa zjednoczonej Europy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Perspektywy edukacyjne dla społeczeństwa zjednoczonej Europy

Abstrakt

Publikacja zawiera opis różnorodnych koncepcji edukacyjnych stanowiących podstawę rozwoju współczesnych systemów edukacyjnych w państwach zjednoczonej Europy. W publikacji zwrócono szczególną uwagę na charakterystykę katalogu kompetencji kluczowych w kontekście problemów i wyzwań jakie przed edukacją dla europejskiego społeczeństwa wiedzy stawia rzeczywistość i przyszłość oraz politykę UE w dziedzinie kształcenia opierającej się na koncepcji uczenia się przez całe życie.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Europejskość a współczesna rzeczywistość międzynarodowa strony 146 - 170
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Walkiewicz E.: Perspektywy edukacyjne dla społeczeństwa zjednoczonej Europy // Europejskość a współczesna rzeczywistość międzynarodowa/ ed. eds. Bolesław Garbacik, Rafał Majewski Gdańsk: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych, 2011, s.146-170
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi