Perspektywy integracji systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce według koncepcji ZEUS. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Perspektywy integracji systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce według koncepcji ZEUS.

Abstrakt

Diagnoza systemu bezpieczeństwa transportu drogowego w Polsce. Uwarunkowania i kierunki integracji systemu bezpieczeństwa transportu drogowego. Koncepcja Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ZSBT)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transport Miejski i Regionalny strony 14 - 17,
ISSN: 1732-5153
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Żukowska J., Michalski L.: Perspektywy integracji systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce według koncepcji ZEUS.// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. nr 4 (2010), s.14-17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi