Perspektywy rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Perspektywy rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Polsce

Abstrakt

Omówiono strukturę wytwarzania energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji, scharakteryzowano strukturę źródeł wytwórczych oraz przewidywane zmiany tej struktury w wieloletnim horyzoncie czasowym, zwrócono uwagę na wpływ unijnych oraz krajowych uwarunkowań prawnych na zakres rozwoju układów skojarzonych, podkreślono relacje z ochroną środowiska oraz z bezpieczeństwem energetycznym kraju.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Rynek Energii strony 61 - 68,
ISSN: 1425-5960
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Reński A.: Perspektywy rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Polsce// Rynek Energii. -., nr. nr 6 = 79 (2008), s.61-68
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi