Perspektywy rozwoju w Europie systemów sanitarnych z zastosowaniem toalet separujących - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Perspektywy rozwoju w Europie systemów sanitarnych z zastosowaniem toalet separujących

Abstrakt

Istniejące technologie z tradycyjnymi toaletami zbiorczymi (WC), kanalizacją ogólnospławną (względnie rozdzielczą) oraz oczyszczalnią centralną niosą za sobą szereg wad i nie rozwiązują problemu gospodarki wodno-ściekowej. Ochrona wód bazuje nadal na filozofii "end-of-pipe" i oczyszczalniach komunalnych. Pomimo wysokiej efektywności oczyszczania ścieków, z obiegu przyrodniczego zostają po drodze usunięte wysoko wartościowe substancje odżywcze takie jak fosfor i potas, zagrażające zachwianiu biologicznej równowagi odbiornika ścieków. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na przykładzie funkcjonujących już w Europie nowoczesnych systemów sanitarnych z zastosowaniem toalet separujących. Ideą takiego rozwiązania jest podział ścieków bytowych ze względu na ich pochodzenie i właściwości chemiczno-bakteriologiczne i związane z nim pełne wykorzystanie substancji odżywczych (tj. N, P, K) znajdujących się w ściekach jako substancji nawozowych w przyrodzie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr T. 82, strony 42 - 49,
ISSN: 0016-5352
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Tuszyńska A., Obarska-Pempkowiak H.: Perspektywy rozwoju w Europie systemów sanitarnych z zastosowaniem toalet separujących// Gaz, Woda i Technika Sanitarna. -Vol. T. 82., nr. nr 7-8 (2008), s.42-49
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi