Perspektywy wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Perspektywy wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej w Polsce

Abstrakt

W artykule omówiono podstawowe przesłanki, które mogą decydować o wykorzystaniu technologii gazowych do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Przedstawiono aktualną strukturę wytwarzania energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym. Zostały przedstawione prognozy wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w perspektywie 2030 r. Wskazano na konieczność zmiany bazy paliw dla systemu elektroenergetycznego. Zwrócono uwagę na ograniczenia wynikające z emisji CO2. Dokonano analizy konkurencyjności technologii gazowych w stosunku do innych perspektywicznych technologii produkcji energii elektrycznej. Omówiono miejsce gazu w bilansie paliw dla energetyki w średnioterminowych prognozach rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rynek Energii strony 17 - 22,
ISSN: 1425-5960
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Bućko P.: Perspektywy wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej w Polsce// Rynek Energii. -., nr. 3 (2015), s.17-22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 106 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi