Perspektywy zarządzania wiedzą w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Perspektywy zarządzania wiedzą w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach.

Abstrakt

Przemiany społeczno-gospodarcze na przełomie XX I XXI wieku, szczególniekontekst uwarunkowań gospodarki opartej na wiedzy, zmuszają do przedefinio-wania czynników i metod służących budowaniu przewagi konkurencyjnej przed-siębiorstw. Znaczenie zarządzania informacją i zarządzania wiedzą wzrosłozwłaszcza w ostatnich latach. W obliczu narastającej konkurencji przedsię-biorstwa sektora MSP muszą już teraz podjąć niezbędne kroki, aby przetrwać na rynku i móc się rozwijać.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy. strony 7 - 17
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Grzesiak M.: Perspektywy zarządzania wiedzą w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach.// Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy./ : , 2003, s.7-17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi