Perspektywy zastosowania materiałów antropogenicznych w kontekście zielonej geotechniki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Perspektywy zastosowania materiałów antropogenicznych w kontekście zielonej geotechniki

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę możliwości zastosowań materiałów antropogenicznych w szeroko pojętej działalności inżynierii geotechnicznej w Polsce. Skupiono się głównie wokół tzw. UPS (uboczne produkty spalania), z uwagi na związany z nimi kontekst emisyjności CO2. Zgodnie z ustaleniami protokołu z Kioto 2005, materiały tego typu będą miały w niedługiej perspektywie priorytet aplikacyjny względem kruszyw naturalnych. Podano przy-kłady obliczania emisji oraz sugestie odpowiednich działań zmierzających do wdrożenia proponowanych rozwiązań.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska nr Z. 59, strony 65 - 70,
ISSN: 0209-2646
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Ossowski R., Sikora Z.: Perspektywy zastosowania materiałów antropogenicznych w kontekście zielonej geotechniki// Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. -Vol. Z. 59., nr. nr 3/2012/IV (2012), s.65-70
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi